Domstadmuziek.nl

Vioolles, Zwangerschap, Ouder&kind, Bedrijven en Particulieren.

Ouder & kind: Suzuki vioolles (start vanaf 4 jaar)

DSC_0265

Suzuki theorie ouder cursus:
Met een kleine groep startende ouders leer je de basis van de Suzuki methode. Om je als ouder een goede voorbereiding te geven op hoe je een kind het beste kan begeleiden bij het leerproces, omvat de cursus Suzuki video demo’s, uitleg van de Suzuki leermethode en leert je de basis voor de viooltechniek. Direkt inschrijven!

Suzuki vioolles Ouder & Kind (start vanaf 4 jaar):

Een kind leert een taal door te kijken, te luisteren en te immiteren. Muziek wordt op diezelfde speelse wijze door de docent aan ouder en kind aangeleerd. Stapsgewijs leer je samen met je kind muziek te maken. Als ouder heb je geen muzikale achtergrond nodig om samen met je kind met Suzuki vioollessen te kunnen starten. De viool docent coacht jullie bij het volledige leerproces. Direkt inschrijven! 

 Suzuki groeps training Ouder & Kind:

Aanvullend op de (individuele) ouder & kind Suzuki vioollessen is er een wekelijkse groeps training waarbij alle Suzuki ouders en kinderen samen muziek maken en leren. Het doel van de aanvullende groepstraining is om van elkaar en met elkaar te leren. De lessen omvatten muziek theorie, herhaling van het Suzuki repertoire, muziek spelletjes en samenspel.

Kom ook meedoen bij Domstad Muziek!

Welkom bij Domstad Muziek! Frontier Theme